RescueCare™: het complete automatische-voedersysteem voor biggen

Vandaag de dag staan varkenshouders voor een aantal grote uitdagingen. Toenemende aantal levend geboren biggen en lage geboortegewichten vragen om nieuwe technieken.

Met RescueCare™ beschikt u over een bewezen oplossing, die al tien jaar op de markt is. Door het speciale automatische voersysteem, dat 24 uur per dag vers vloeibaar voeder levert, is het met RescueCare™ mogelijk te voldoen aan de voedingsbehoeften van uw biggen tot het spenen. Hierdoor kunt u zwaardere en meer uniforme tomen bereiken en zijn de biggen beter voorbereid op de speenperiode, waardoor er minder arbeid nodig is.

De winstgevendheid kan worden verhoogd, doordat er minder pleegzeugen nodig zijn, de vitaliteit verbetert en het speengewicht toeneemt.

Download de brochure voor meer informatie.