Centrale droging

In sommige situaties is het efficiënter om mest op een centrale plaats te drogen. Bijvoorbeeld als de buitenlucht warm en droog is zoals bijvoorbeeld in het Midden-Oosten maar ook als de kippen niet een continue hoeveelheid warmte produceren, zoals bij vleeskuikens. 

De centrale mestdroogsystemen worden zo ontwikkeld, dat ze een groot deel van de droogcapaciteit van de buitenlucht benutten. Maar als de energie in de buitenlucht niet toereikend is om de mest tot het gewenste droge stof percentage in te drogen, kan extra energie worden toegevoegd. Deze energie kan bijvoorbeeld van een restwarmtestroom, een biomassa verbrander of een gas verbrander komen.

PoulDry
Hoe werkt de PoulDry?