Turnkey prestige project in Azerbeidzjan

De vraag naar pluimveevlees is enorm gestegen in Azerbeidzjan, dankzij het economisch beleid om zelfvoorzienend te zijn. Dit heeft ertoe geleid dat in 2018 een groot pluimveebedrijf in het noordoostelijke deel van Azerbeidzjan heeft besloten om de productiecapaciteit uit te breiden. Dit bedrijf heeft eigen broedmachines en heeft het hele proces van het uitkomen van de eieren tot en met de slacht in eigen hand. Er worden hoge eisen gesteld aan de apparatuur, welzijn en hygiëne. Het geproduceerde vlees voldoet aan de internationale voedselveiligheidsnormen.

Er zijn 38 nieuwe stallen gebouwd en deze zijn volledig ingericht door VDL Agrotech. De engineers van VDL Agrotech hebben een plan uitgewerkt conform de visie van VDL Agrotech en de wensen en eisen van de klant. Zo zijn de stallen zeer ruim uitgerust met de Valènta voerlijnen en drinknippelsystemen.

Het ventilatiesysteem is afgestemd op het warme klimaat van Azerbeidzjan. Een combinatie van 11 tunnelventilatoren, padcooling en nozzle cooling zorgen in de zomermaanden voor een comfortabel klimaat in de stal.

De silo’s van de stallen staan op weegstaven, zodat het vullen van de silo’s én  de voerconsumptie van de dieren onder controle gehouden kunnen worden.

Verder worden de stallen verlicht met een volledig dimbaar LED lichtsysteem om in elke periode van de cyclus een gewenste lichtsterkte te handhaven. Alle stallen worden gekoppeld aan een netwerk zodat alle managementgegevens centraal overzien kunnen worden.

Wilco Verhoijsen, Area Manager VDL Agrotech, heeft in juni het project bezocht om de voortgang van de stalinrichting te bespreken. De klant is zeer tevreden met de materialen en de service. De meeste stallen zijn afgerond. De supervisor van VDL Agrotech is ter plaatse om de inrichting van de stallen te begeleiden.

De opening van de nieuwe vleeskuikenstallen zal plaatsvinden in september 2019.

De lengte en de breedte (115 x 15 meter) van de stal, maakt dat deze geschikt is voor tunnelventilatie. Iedere stal bevat 5 Valènta voerlijnen en 6 drinknippellijnen.

 De lucht kan zowel via de luchtinlaatkleppen als door de tunnel inlaat shutters de stal ingebracht worden. Achter de tunnel inlaat shutters bevindt zich een pad koelsysteem.

 In de serviceruimte bevindt zich het controlepaneel met een ORION-PB management computer.

 V.l.n.r. Wilco Verhoijsen, supervisor Vladimir Zaitcev, VDL Agrotech en Hamid Shakouri, agent VDL Agrotech

 

Owner: Simon Muff
Location: Hellbühl
Capacity: 8.000 broilers

Location: Harare
Capacity: 35.000 broilers
Broiler house 15x123 meters, 5 houses in total.

Location: Yerevan Region
Capacity: 8 Broiler Houses.
Total capacity: 230.000.

Yerevan Region, west Armenia. VDL Agrotech supplied 8 broiler houses with equipment. At the current company site, all existing old buildings are going to be renovated and made ready for boilers. 

Capacity: 12 Broiler Houses.
Total capacity: 300.000 broilers.

Location: Namangan
Owner: Ummon SBK
Capacity: 155.000 broilers in 5 broiler houses and 7.500 broiler breeders in 1 broiler breeder house.

Namangan, west Uzbekistan. VDL Agrotech supplied 5 broiler houses and 1 broiler breeder house with equipment. At the current company site, all existing old buildings are going to be renovated and made ready for boilers and breeders.  

Location: Regio Almaty
Owner: OJSC Alatau Kus
Capacity: 
- 60 broiler houses, total capacity 1.731.000 broilers
- 9 layer houses, total capacity 54.500 layers
- 4 breeder houses, total capacity 28.300 breeders

Location: Amman
Owner: Tamam Foods
Capacity: 6 complete broiler houses

The supplied project comprises 6 houses, each fully equipped with automatic feeding, drinking and climate equipment, including padcooling and combi tunnel ventilation.

Windstreek is een innovatief houderijconcept voor vleeskuikens, met een hoge mate van duurzaamheid en dierenwelzijn en een bijzondere vorm. Een consortium van bedrijven werkt samen met maatschappelijke partners aan de ontwikkeling en vermarkting.

Voor meer informatie kunt u terecht op: http://www.windstreek.org/