Nieuws
Eerste stappen zijn gezet in voermachines voor insecten

Eerste stappen zijn gezet in voermachines voor insecten

24 april 2020

VDL Agrotech heeft eerste stappen gezet in voermachines voor insecten

Vanuit de maatschappij is er een toenemende vraag naar nieuwe eiwitbronnen als alternatief voor onder andere vlees en soja. Insecten zijn een goed alternatief, ze hebben een hoog gehalte aan eiwit en bevatten veel proteïne. Insecten kunnen gekweekt worden op reststromen uit de voedselketen. De insectenkweek draagt bij aan een duurzame veehouderij.

Toenemende vraag

De interesse vanuit de markt naar insecten voor food (humane voeding), maar vooral voor feed (diervoeding) neemt toe. Voor diervoeding is er een vraag naar levende larven voor de pluimveesector en insectenolie voor het biggen- en kalkoenvoer. Om aan de toenemende vraag te kunnen voldoen is opschaling van de productiecapaciteit noodzakelijk.

Insectenkweek vergt veel handarbeid

Het voeren van insecten is arbeidsintensief, aangezien dit nu in de meeste gevallen handmatig gedaan wordt. Om hogere productievolumes te kunnen bereiken en de kostprijs aantrekkelijk te houden, is mechanisering en automatisering noodzakelijk.    

Ontwikkeling van voermachine

In januari jl. is Tim van Heertum gestart als project engineer bij VDL Agrotech. Tim focust zich voornamelijk op het ontwikkelen van voermachines voor insecten.

“In de insectenbranche zit veel deskundigheid op het gebied van het kweken bij de kwekers zelf. Door hun vaak al jarenlange ervaring weten ze goed wat ze willen. Nauwe samenwerking met de diverse partijen zorgt voor de juiste input voor de ontwikkeling van de voermachine. Elke kweker hanteert zijn eigen voercurves, waardoor variatie ontstaat in volumes, recepten en voermomenten. Dit vergt een klantoplossing op maat. Dat is iets waar we bij VDL Agrotech gespecialiseerd in zijn. We hebben jarenlange ervaring in de voermachines voor varkens en pluimvee. Deze kennis gebruiken we nu ook voor de insectenmarkt”, aldus Tim van Heertum van VDL Agrotech.

VDL Agrotech biedt oplossingen voor het vereenvoudigen van het huidige productieproces en zal in de nabije toekomst complete voermachines gaan leveren voor de insectenmarkt.

Terug